The act or an instance of escaping: made a quick getaway. Viele. Usage notes . Die Behörden und die Finanzinstitute versuchen, diese Probleme zu bewältigen. Schwierigkeiten bereiten to be a problem for so. get a message across. Δωρεάν προπονητής λεξιλογίου, πίνακες κλίσης ρημάτων, εκφώνηση λημμάτων. acc. 3.3.1.5 Eidgenossenschaft - Vorbild und Letibild fur die Einigung Europas? Wenige Difficult or impossible to manage or control: unmanageable traffic congestion. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. superar . Usage examples with bewältigen. Das Wort (Problem) bewältigen wird normalerweise in der Mitte eines Satzes verwendet und wird so ausgesprochen, wie es klingt. With noun/verb tables for the different cases and tenses links to audio pronunciation and relevant forum discussions free vocabulary trainer Daher ist es immer gut, Alternativen für oft genutzte Wendungen und Wörter zu kennen. Fühlen Sie sich frei, um eine Beschreibung hinzuzufügen. text someone. a mit Erfolg hinter sich bringen, (Aufgaben, Hindernisse, Probleme) Sie hat selbst schwierige Situationen erfolgreich bewältigt. 3. The last word of Denis de Rougemont is, only under the condition, that Switzerland raises its voice and rises. bewältigen. Translation for 'bewältigen' in the free German-English dictionary and many other English translations. Deutschesynonyme.com ist die beste Seite in allen Kategorien in Deutschland und Österreich. Find more ways to say problem-solving, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. a) Background. Kurze Erklärung. mit etwas Schwierigem fertigwerden; etwas meistern. Synonyms: handhaben, bewältigen. Losung translations: password, motto, solution, answer, solving, solution, password, watchword, answer, resolution…. Keine ausreichende Beschreibung noch angeschlagen. Mental disorders are highly prevalent in Europe and impose a major burden on individuals, society and the economy. 2. ترجمه کلمه bewältigen به فارسی - دیکشنری آلمانی بیاموز #Bamooz #dictionary. 3. We hebben geen vertalingen voor bewältigen in Duits > Nederlands probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. Synonyms: handhaben, bewältigen. unmanageable synonyms, unmanageable pronunciation, unmanageable translation, English dictionary definition of unmanageable. pokonywać [perf pokonać] coś. | tackled, tackled | etw. (Problem) bewältigen erscheint selten in Kreuzworträtseln. Kannst du bitte den Fernseher anmachen ___ ?2)Es ist viel zu kalt hier. - schlechtes Deutsch, aber kann ich hier s… 1 Replies: Herausforderung bewältigen: Last post 22 Jan 09, 12:05: Sie muss diese Herausforderung bewältigen. Would you like to add some words, phrases or translations? Βρείτε εδώ την Γερμανικά-Ελληνικά μετάφραση για bewältigen στο PONS διαδικτυακό λεξικό! Die System- Administration ist einfach und ohne Fachkenntnisse zu bewältigen. 0 Bitte denken Sie daran, dass die Bedeutung eines Wortes oft vom Kontext abhängt. Dann können Synonyme etwas bewirken. Eine Geschichte wird so viel einfacher zu lesen und macht auch mehr Spaß, wenn Sie nicht immer dieselben Phrasen wiederholen. (transitive) To come to terms with; to overcome any difficulties presented by. bewältigen be•wäl•ti•gen (bewältigt ptp) vt (=meistern) [Schwierigkeiten, Problem] to cope with [Arbeit, Aufgabe auch, Strecke] to manage (=überwinden) [Vergangenheit, Erlebnis etc] to get over [Schüchternheit] to overcome, to get over (=erledigen, beenden) to deal with (=aufessen) to … You have to cope with those difficult problems. Wir müssen sehen, wie wir dieses Problem handeln. Als zentraler Erfolgsfaktor eines Initial Public Offering (IPO) gilt das Investor Relations-Management. Gefundene Synonyme: (etwas) fertigbekommen, bewältigen, bewerkstelligen, (einer Sache) Herr werden, meistern, schaffen, zu Wege bringen, zustande bringen, zuwege bringen, (einer Sache) beikommen, auf die Beine stellen, auf die Kette kriegen, auf die Reihe bekommen, auf die … ein Problem bewältigen. Advertising. Arbeitsbereich bewältigen: Last post 01 Nov 07, 17:06: Sie bewältigt ihren Arbeitsbereich selbstständig. Also available as App! Knowing that doesn't seem to make it any easier. λύνω . Whether the pain is associated with trauma, loss, or disappointment, you must develop a strategy to lessen and manage the struggle. 1. bewältigen (meistern): etw bewältigen Schwierigkeiten. Definition of Bewältigen. Die AKP-Länder konnten Cotonou und Cancún nicht gleichzeitig bewältigen. plaudern. Wie wird der Ausdruck (Problem) bewältigen verwendet? Synonyme sind Wörter mit ähnlichen Bedeutungen, die als Ersatz für eine andere dienen können. Learn more. The form händeln is sometimes used when quoting speech in writing. Es kann auch in formaleren Zusammenhängen verwendet werden. Usage notes . Define getaway. Schwierigkeiten bewältigen to have a tough time Schwierigkeiten haben to make difficulties Schwierigkeiten verursachen to be a problem for so. 1. b. 10 neuste eindeutige Suchen, um die Seite zu (Problem) bewältigen zu finden. Zwar lässt sich die Erfolgsrelevanz von Investor Relations bei Börsengängen aus der Praxis begründen, doch hat die Wissenschaft das Thema bisher vernachlässigt. Emotional pain is an inevitable part of life. - Datenschutz - Nutzungsbedingungen. | tackled, tackled | etw. sich gut/schlecht … jem anrufen. Suggest an example. etw bewältigen Aufgabe. Spaß, den DU hier gefunden hast. durchstehen zu Ende führen sich durchfinden ein Examen ablegen sich durchsetzen hinter sich bringen gut abschließen fertig werden mit erfolgreich beenden erfolgreich abschließen bei etwas wegkommen. Deutsche Synonyme hat den Ehrgeiz, Deutschlands bester Thesaurus zu sein. A rope and its pulley. View Verb Table. uporać się z czymś. get in touch with sb. eine Botschaft vermitteln. bewältigen . adj. (jmdn.) overcome definition: 1. to defeat or succeed in controlling or dealing with something: 2. to prevent someone from being…. etw bewältigen Arbeit, Problem. ... Voice translation, offline features, synonyms, conjugation, learning games. 4 Replies: Aufwand bewältigen: Last … Wir sind stolz darauf, dass Sie mit Deutsche Synonyme Erklärungen für die Bedeutung von Wörtern finden. You can find a scan (PDF) of the original text here: E_2.4_de ROUGEMONT_Modell Europas. Please, explain with examples and synonyms. mit jem in Kontakt treten. 2. bewältigen (überwinden): bewältigen. Tu si lahko ogledate prevod nemščina-slovenščina za bewältigen v PONS spletnem slovarju! cope meaning: 1. to deal successfully with a difficult situation: 2. to deal successfully with a difficult…. They make contact. View Verb Table. etwas bewältigen . stumm. venire a capo di qc, finire qc. Schwierigkeiten machen to play up [coll.] Bedeutung: bewältigen können erreichen regeln schaffen leisten reagieren aufnehmen überleben besiegen erzielen erfassen durchführen organisieren ausführen verarbeiten verwirklichen bewältigen übersehen begreifen erarbeiten erledigen meistern ausrichten abschneiden überstehen zurücklegen durchdringen ertragen vertragen bezwingen handhaben verkraften die Vergangenheit, ein traumatisches … 1. Sie müssen sicherstellen, dass die gefundenen Synonyme in den Kontext passen, in dem sie verwendet werden. Look up the German to Spanish translation of bewältigen in the PONS online dictionary. c) Text. in Angriff nehmen to tackle sth. Danke. Rare in writing for confusability with etymology 1, but fairly common in speech, chiefly in business and media slang. An existential crisis can strike suddenly, or it can be the product of much anguish. - I can cope with any problem at work. Conjugation . Synonyme (durch Komma getrennt) Ist die Beschreibung Schimpfworte enthalten Ist das ein Slang-Ausdruck Ihr Name (optional) Senden . Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More. Suggest an example. Offering forums, vocabulary trainer and language courses. Synonym für (Problem) bewältigen (Problem) bewältigen. Fühlen Sie sich frei, um eine Beschreibung hinzuzufügen. Das Herkunftswörterbuch . An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Learn more. etw. acc. Alternative Formulierungen und Synonyme. ein Problem bewältigen. Problem zu bewältigen 51 Außerdem geht die Verantwortung dafür, diese potenzielle Instabilität zu bewältigen , weit über die Führung in Pjöngjang hinaus. 1. bewältigen: etwas bewältigen. Difficult or impossible to manage or control: unmanageable traffic congestion. le (tăk′əl) n. 1. 3,589 talking about this. To contend or strive, especially on even terms or with success: coping with child-rearing and a full-time job. 1. Translations for „bewältigen“ in the German » Italian Dictionary (Go to Italian » German) bewältigen VB trans. Substantiv, Neutrum – Fähigkeit, etwas zu begreifen und gedanklich … miscommunication. express yourself well/badly. German words for with include mit, bei, zu, vor and trotz. Moreover, responsibility for managing that potential instability extends far beyond the leadership in Pyongyang. 2. a. Submit a new entry. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. das bewältigst du doch spielend. Mittel They obviously have a lot of issues to work through. The government should implement this policy to cope with this serious problem. das Thema verfehlen . We must find a way of handling this problem. jmdm. LEO.org: Your online dictionary for English-German translations. Difficult or impossible to manage or control: unmanageable traffic congestion. Translations in context of "Probleme zu bewältigen" in German-English from Reverso Context: Sie haben offensichtlich einige Probleme zu bewältigen. seine Pflichten bewältigen. If you start to wonder about the meaning of life and to question where you fit in, then you are likely experiencing an existential crisis. Translations for „bewältigen“ in the German » Spanish Dictionary (Go to Spanish » German) Show summary of all matches bewältigen transitive verb Bewältigen noun bewältigen* [bəˈvɛltɪgən] VB trans. Synonyms for problem in Free Thesaurus. Learn more. spielend bewältigen translate: romp, take in one’s stride. anpacken | packte an, angepackt | to tackle sth. Die Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um sich an Ihre Einstellungen, Statistiken und Targeting-Anzeigen zu erinnern. bestehen nachkommen besiegen durchlaufen bewältigen absolvieren abschließen erledigen abschneiden vollbringen verzeihen. unmanageable synonyms, unmanageable pronunciation, unmanageable translation, English dictionary definition of unmanageable. Advertising. Another word for synonym. 3. bewältigen (Problem auch): bewältigen. Adjektiv – die Fähigkeit besitzend, mehrere Aufgaben gleichzeitig … Zum vollständigen Artikel → Be­griffs­ver­mö­gen. Es wird nach Ihrer Meldung von unseren Moderatoren geprüft. A place appropriate for a vacation. The equipment used in a particular activity, especially in fishing; gear. 2. With noun/verb tables for the different cases and tenses links to audio pronunciation and … jem eine SMS schreiben. Nevertheless, the labour market still … mute. 1 - فایق آمدن (فعل) Toggle drawer menu. Wir müssen sehen, wie wir dieses Problem handeln. Beispiele. Vielen Dank! make a phone call. ... Voice translation, offline features, synonyms, conjugation, learning games. Define unmanageable. podołać czemuś. | tackled, tackled Translation Spell check Synonyms Conjugation. Vertalingen van 'bewältigen' in het gratis Duits-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen. bewältigen . Define unmanageablely. Dies ist auch mit dem Wort (Problem) bewältigen möglich. Antonyms for problem. ing , copes 1. bewältigen . eine Arbeit, eine Aufgabe [spielend] bewältigen. Look up the German to Serbian translation of bewältigen in the PONS online dictionary. ανταπεξέρχομαι στα καθήκοντά μου. She finds her mental illness very difficult to cope with. Look up the German to Greek translation of bewältigen in the PONS online dictionary. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`) Wellicht vind je het woord op één van deze websites: have a chat. Another word for issue. Sports a. Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More. 1,125 Followers, 619 Following, 884 Posts - See Instagram photos and videos from David Berger (@davidbergerberlin) | tackled, tackled | etw. Learn the translation for ‘cope’ in LEO’s English ⇔ German dictionary. n. 1. Brezplačna jezikovna vadnica, tabele sklanjatev, funkcija izgovorjave. Du musst diese schwierigen Probleme bewältigen. Ein Sketch aus der Reihe Normal is des ned in BR3 mit Günter Grünwald und Monika Gruber - Die Vergewaltigung (often tā′kəl) Nautical A system of ropes and blocks for raising and lowering weights of rigging and pulleys for applying tension. unmanageablely synonyms, unmanageablely pronunciation, unmanageablely translation, English dictionary definition of unmanageablely. in kurzer Zeit sehr viel Arbeit bewältigen b psychisch verarbeiten , (Erlebnis, Trauma, Vergangenheit) Solche Enttäuschungen sind schwer zu bewältigen. Third High-level Safety Conference (HLSC 2021) ICAO Traveller Identification Programme Symposium 2021 (TRIP2021) and First Translations for „bewältigen“ in the German » Polish Dictionary (Go to Polish » German) bewạ̈ltigen* [bə ˈvɛltɪgən] VB trans. View Verb Table. jmdm. Weitere Informationen zu Cookies und deren Deaktivierung finden Sie in der, (sich einer Sache) nicht entsinnen können, synonyme (Problem) bewältigen Synonymwörterbuch, Enzyklopädie (Problem) bewältigen Slang-Ausdruck, (Problem) bewältigen lexikon und Wortliste, wie kann man (Problem) bewältigen buchstabieren, (Problem) bewältigen Kreuzworträtsel hilfen Wörterbuch, 0 Synonyme für (Problem) bewältigen gefunden, 0 Antonyme für (Problem) bewältigen gefunden, 1 Beispiele für die Verwendung von (Problem) bewältigen gefunden, 0 Wörter beginnend mit (Problem) bewältigen, 10 1neuste eindeutige Suchen, um die Seite zu (Problem) bewältigen zu finden. Learn more in the Cambridge German-English Dictionary. vencer. Here are some examples: Ich kann jedes Problem bei der Arbeit bewältigen. Dennoch bleiben strukturelle Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu bewältigen. Deutschlands großes Pferdemagazin. Bedeutung. Es kommen vielleicht Schwierigkeiten auf, aber wir werden sie bewältigen. Sie haben offensichtlich einige Probleme zu bewältigen. The system administration is easy to manage and does not require specialist knowledge. Rare in writing for confusability with etymology 1, but fairly common in speech, chiefly in business and media slang. Die IT-Abteilung muss alle diese Herausforderungen effizient und kostengünstig bewältigen. Diese Seite enthält nur Synonyme für (Problem) bewältigen, beantwortet die Frage “(Problem) bewältigen bedeutet?” Und bietet Kreuzworträtsellösungen mit (Problem) bewältigen. getaway synonyms, getaway pronunciation, getaway translation, English dictionary definition of getaway. αντιμετωπίζω. adj. معنی و ترجمه کلمه آلمانی bewältigen به فارسی، به همراه مثال، تلفظ آنلاین و توضیحات گرامری. Alternative wording and synonyms. Vielen Dank! 2. | tackled, tackled | [SPORT.] Abmachen, anmachen1)Es ist bald acht Uhr und die Nachrichten kommen. Difficult to carry or maneuver; unwieldy: unmanageable bundles.... Unmanageablely - definition of unmanageablely by The Free Dictionary. Kontakt aufnehmen. We must find a way of handling this problem. [The Swiss Confederation - Model and Guiding Vision for the European Unification?] How to Survive as a Primary Caregiver? It means "to deal (with)", "to cope (with)" or even "to overcome" or "to manage". angehen | ging an, angegangen | to tackle sth. In Hueman Pro, you can set specific relations on a per-post basis, and display a mobile touch friendly carousel of posts. Info. خانه انتخاب دیکشنری انگلیسی به فارسی آلما� Adjektiv – zu bewältigen; möglich, in der Lage, … Zum vollständigen Artikel → mul­ti­tas­king­fä­hig. Define unmanageable. bewältigen definition in theGerman definition dictionary from Reverso, bewältigen meaning, see also 'Bewältigung',belästigen',behalten',bewaldet', conjugation, German vocabulary angreifen | griff an, angegriffen | to tackle sth. Unmanageable - definition of unmanageable by The Free Dictionary. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. Find more ways to say issue, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. bewältigen translate: to overcome, to manage, to deal with, breast, cope, get round, get there, get through, overcome. 4. bewältigen PSYCH (verarbeiten): bewältigen. acc. Keine ausreichende Beschreibung noch angeschlagen. Another word for problem-solving. Sie können dieses Synonym melden. The start, as of a race. Bitte geben Sie einen Grund für die Meldung an. adj. synonyme (Problem) bewältigen Synonymwörterbuch; Hilfe das Rätsellexikon für Kreuzworträtsel (Problem) bewältigen Another word for problem: difficulty, trouble, dispute, plight, obstacle | Collins English Thesaurus The ACP countries could not cope with Cotonou and Cancún at the same time. Copyright © 2009 - 2021 deutschesynonyme.com. risolvere qc. Learn the translation for ‘negotiated’ in LEO’s English ⇔ German dictionary. miss the point. (Problem) bewältigen : German - English translations and synonyms (BEOLINGUS Online dictionary, TU Chemnitz) bewältigen | bewältigte, bewältigt | to tackle (so.) overcome meaning: 1. to defeat or succeed in controlling or dealing with something: 2. to prevent someone from being…. acc. Erläuterung Übersetzung » ᐅ eine Schwierigkeit überwinden Synonym | Alle Synonyme - Bedeutungen - Ähnliche Wörter, Synonym "eine Schwierigkeit überwinden" melden, Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen », eine Sache absolut fehlerfrei absolvieren, Eine Serie zum wiederholten Male anschauen, eine Sprache, in der "checken" nahezu jedes Verb ersetzt, ähnliches Wort für eine Schwierigkeit überwinden, anderes Wort für eine Schwierigkeit überwinden, Bedeutung von eine Schwierigkeit überwinden. Deutsche synonyme und Ausdrücke. Displaying related posts is an effective way to prevent users from leaving your website after reading the first post. Find more ways to say synonym, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Find more German words at wordhippo.com! Ein guter Stil zeichnet sich besonders durch Wortvielfalt und einen großen Wortschatz aus. Das … Compile a new entry powered by Free PONS Apps. Fehlkommunikation.